Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
6 (69) 2015

Монооксид углерода: физиологическое значение и токсикология
Автори: Курсов С.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра медицины неотложных состояний и медицины катастроф

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Постпункційний головний біль: етіологія, патогенез, прояви
Автори: Фесенко В.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні уявлення про механізми ураження судин при гіпертонічній хворобі та атеросклерозі
Автори: Фуштей І.М., Голдовський Б.М., Мочоний В.О., Сідь Є.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Серцево-судинні події і якість життя в пацієнтів із хронічною лімфоцитарною лейкемією в ремісії
Автори: Самура Б.Б. - Запорізький державний медичний університет; КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості медико-санітарних втрат і організації екстреної медичної допомоги населенню та військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції
Автори: Кочін І.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра цивільного захисту та медицини катастроф
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимальна терапія хронічного больового синдрому, обумовленого патологією опорно-рухового апарату в осіб похилого віку
Автори: Голинська Д.М.(1), Голинська Е.Г.(2), Калмахелідзе І.Б.(2), Нагіц А.В.(1)
(1) - ДУ «Республіканський госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни», м. Тирасполь
(2) - ДУ «Республіканська клінічна лікарня», кардіоревматологічний диспансер, м. Тирасполь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гліатилін у комплексі інтенсивної терапії раннього післяопераційного періоду хворих на травматичну хворобу в клініці політравми
Автори: Ніконов В.В., Кривобок В.і., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Білецька М.О. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження з оцінки ефективності та безпеки лікування гіпертензивного кризу урапідилом і нітрогліцерином
Автори: Пархоменко О.М., Іркін О.І., Лутай Я.М., Степура А.O., Кушнір С.П., Білий Д.О.
Відділ реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості припинення респіраторної підтримки після тривалої штучної вентиляції легенів у хворих із вторинними ішемічними ускладненнями внаслідок інтракраніальних аневризматичних крововиливів
Автори: Дудукіна С.О., Грішин В.І., Кобеляцький Ю.Ю. - КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»; ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Наскільки доцільне застосування внутрішньовенного імуноглобуліну при сепсисі? Гуморальні імунодефіцити як ключ до отримання правильної відповіді
Автори: Мальцев Д.В. - Інститут експериментальної і клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Використання поперечного площинного блоку (ТАР-блок) зменшує морфологічні зміни шкіри, характерні для опіоїд-індукованої гіпералгезії
Автори: Дмитрієв Д.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, курс анестезіології та інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Мікст-інфекція в акушерстві й гінекології та сучасні підходи до її лікування
Автори: Бойчук А.В.
Кафедра акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний випадок постгіпоксичної енцефалопатії: стан проблеми сьогодні та перспективи вдалої корекції
Автори: Семененко А.І., Дацюк О.І., Куцик О.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Мінкін В.В. - Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Автори: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Принцип міждисциплінарної інтеграції та апріорної мотивації в медицині невідкладних станів
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Інтенсивна терапія компенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета
Автори: Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Неінвазивна вентиляція легень у профілактиці респіраторної дисфункції після пластики вентральних гриж
Автори: Павлова О.М. - Луганський державний медичний університет, кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПДО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль медичних стандартів у навчанні лікарів-інтернів різних спеціальностей
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Гайдук О.І., Лавріщєв О.Д., Волкова Н.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
КЗ «Шоста міська клінічна лікарня» ДОР, м. Дніпропетровськ

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Коли свій стає чужим…
Автори: Ломей Я.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я.
КЗ ССР «Сколівська центральна районна лікарня»
КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи»

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця