Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Артеріальна гіпертензія" 6 (44) 2015

Порівняння інтенсивного та стандартного контролю артеріального тиску: дані дослідження SPRINT
Автори: Підготували А.Д. Радченко, Е. Кущ - за матеріалами статті «A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control», опублікованій в «The New England Journal of Medicine» в листопаді 2015 р.
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження EuroAspire IV-Primary Care в Україні
Автори: Коваленко В.М., Долженко М.М., Несукай О.Г., Нудченко О.О., Лур’є С.З. - на чолі групи дослідників
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метааналіз ефективності та безпеки застосування лікарського засобу Тіотриазолін® при стабільних формах ішемічної хвороби серця
Автори: Солобюкова Н.А., Макаров А.А. - ПАТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум», м. Київ; Свіщенко Є.П. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лінійна регресія параметрів артеріального тиску для визначення ризику розвитку вторинної гіпотензії
Автори: Войтикова М.В., Хурса Р.В. - Інститут фізики НАН Білорусі, Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Визначення додаткових ризиків у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
Автори: Селюк М.М. - Військово-медична академія; Потаскалова В.С. - НМУ імені О.О. Богомольця; Бурлака А.П. - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Хайтович М.В. - НМУ імені О.О. Богомольця; Козачок М.М., Селюк О.В. - Військово-медична академія
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метааналіз ефективності й безпечності застосування лікарського засобу Тіотриазолін® при гострому коронарному синдромі
Автори: Тащук В.К. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Солобюкова Н.А., Макаров А.А. - ПАТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ацетилсаліцилова кислота як ефективна та безпечна основа антиагрегантної терапії
Автори: Лєвих А.Е., Мамчур В.Й. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Стратегія нейрометаболічної фармакотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Автори: Бурчинський С.Г. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-прогностична роль ендотеліальної дисфункції та поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-cинтази при хронічній серцевій недостатності
Автори: Воронков Л.Г., Мазур І.Д., Горовенко Н.Г., Шкурат І.А. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця