Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
8 (87) 2017

Здобутки та реалії хірургічного лікування синдрому короткої тонкої кишки (огляд літератури)
Автори: Слонецький Б.І.(1), Тутченко М.І.(2), Вербицький І.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Принципи надання допомоги хворим і постраждалим дітям в умовах відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (огляд літератури)
Автори: Орел В.В., Кисельова І.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Мікробіологічне обґрунтування доцільності комбінованого застосування антибіотиків і Декасану
Автори: Ковальчук В.П., Кондратюк В.М., Фоміна Н.С., Коваленко І.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дексмедетомідин як компонент післяопераційної аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою
Автори: Хижняк А.А.(1), Ієвлєва В.І.(2), Волкова Ю.В.(1), Шарлай К.Ю.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Про необхідність розробки системи централізованого забезпечення засобами антидотної терапії
Автори: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Місце малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки
Автори: Тутченко М.І.(1), Слонецький Б.І.(2), Іщур В.(3), Вербицький І.В.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень
Автори: Сірко А.Г.(1, 2)
(1) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нейропротекція у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті
Автори: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Пароксизмальний перебіг синдрому вегетативної дисфункції
Автори: Боброва В.І.(1), Демченко А.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аневризматичні субарахноїдальні крововиливи — сучасний погляд на діагностику, клініку, лікування
Автори: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О., Камінський А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка рівнів нейроавтоантитіл у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму
Автори: Шарлай К.Ю.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Стан регіонарного судинного русла при гострих ішемічних ураженнях кишечника та його морфологічні особливості
Автори: Максименко М.В., Лобанов С.М., Тюлюкін І.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Чи актуальне створення інсультних відділень (інсультних блоків — stroke unit) в системі надання спеціалізованої медичної допомоги при судинних захворюваннях головного мозку
Автори: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику
Автори: Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Предупреждение интраоперационной непреднамеренной гипотермии у пациентов с политравмой
Автори: Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Віддалені результати хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак
Автори: Зеленський Р.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние левосимендана на состояние кровообращения и кислородного бюджета в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании
Автори: Хартанович М.В.(1), Тодуров Б.М.(1), Хижняк А.А.(2), Волкова Ю.В.(2)
(1) — ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина
(2) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження