Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
№7 (694), 2019

Микробиоценоз организма человека. Факторы, влияющие на его состояние, и коррекция
Автори: Мамчур В.И., д.м.н., профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Харченко Ю.В., преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Жилюк В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Розділи: Клінічні дослідження
Доктор Фауст как историческая фигура
Автори: Опарин А.А., профессор кафедры терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, г. Харьков, Украина
Розділи: Історія медицини
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Автори: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Розділи: Медичні форуми
Оптимизация терапии острых респираторно-вирусных инфекций верхних дыхательных путей у детей и взрослых
Автори: Безшапочный С.Б., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», академик Международной академии оториноларингологии, заслуженный деятель науки и техники Украины, главный ринолог Украины, г. Полтава, Украина
Гичак И.С. ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Оториноларингологія
Нові терапевтичні підходи  в лікуванні невиношування вагітності (інформаційний лист МОЗ)
Автори: Камінський В.В., член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, Коноплянко В.В., к.м.н., доцент,
Шалько М.Н., к.м.н., Ратушняк Н.Я.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Укрмедпатентінформ МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Акушерство та гінекологія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок із коморбідністю: аналіз актуальних протоколів і оригінальних досліджень
Автори: Татарчук Т.Ф., д.м.н., професор, завідувач відділення ендокринної гінекології, заступник директора з наукової роботи
Тутченко Т.М., к.м.н., старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Акушерство та гінекологія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Магний в жизни женщины
Автори: Зайченко А.В. Д.м.н., профессор, член Европейской ассоциации клинической фармакологии и фармакотерапии (EACPT), Международного союза фундаментальной и клинической фармакологии (IUPHAR), заведующая кафедрой фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Прогностические биохимические маркеры преэклампсии
Автори: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима Фарм», г. Киев, Украина

Рубрики: Акушерство та гінекологія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця