Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019

Микробиоценоз организма человека. Факторы, влияющие на его состояние, и коррекция
Authors: Мамчур В.И., д.м.н., профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Харченко Ю.В., преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Жилюк В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Sections: Clinical researches
Доктор Фауст как историческая фигура
Authors: Опарин А.А., профессор кафедры терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, г. Харьков, Украина
Sections: Нistory of medicine
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums
Оптимизация терапии острых респираторно-вирусных инфекций верхних дыхательных путей у детей и взрослых
Authors: Безшапочный С.Б., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», академик Международной академии оториноларингологии, заслуженный деятель науки и техники Украины, главный ринолог Украины, г. Полтава, Украина
Гичак И.С. ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Categories: Otorhinolaryngology
Нові терапевтичні підходи  в лікуванні невиношування вагітності (інформаційний лист МОЗ)
Authors: Камінський В.В., член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, Коноплянко В.В., к.м.н., доцент,
Шалько М.Н., к.м.н., Ратушняк Н.Я.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Укрмедпатентінформ МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Obstetrics and gynecology, Urology
Sections: Specialist manual
Особливості лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок із коморбідністю: аналіз актуальних протоколів і оригінальних досліджень
Authors: Татарчук Т.Ф., д.м.н., професор, завідувач відділення ендокринної гінекології, заступник директора з наукової роботи
Тутченко Т.М., к.м.н., старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Obstetrics and gynecology, Urology
Sections: Specialist manual
Магний в жизни женщины
Authors: Зайченко А.В. Д.м.н., профессор, член Европейской ассоциации клинической фармакологии и фармакотерапии (EACPT), Международного союза фундаментальной и клинической фармакологии (IUPHAR), заведующая кафедрой фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Categories: Obstetrics and gynecology, Urology
Sections: Specialist manual
Прогностические биохимические маркеры преэклампсии
Authors: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима Фарм», г. Киев, Украина

Categories: Obstetrics and gynecology, Urology
Sections: Specialist manual