Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 2 (65) 2015

Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по материалам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании — EMCDDA)
Authors: Курдиль Н.В. — Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Сучасні методи об’єктивізації болю та ноцицепції
Authors: Кобеляцький Ю.Ю., Шайда О.О. — Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции
Authors: Усенко Л.В., Криштафор А.А., Полинчук И.С. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Тютюнник А.Г., Усенко А.А. — Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины; Петрашенок Е.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Когнитивные нарушения, обусловленные критическими состояниями, как проявление церебральной недостаточности
Authors: Криштафор А.А. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Сбалансированная инфузионная терапия в периоперационном периоде. Методы жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери
Authors: Черний В.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою
Authors: Пилипенко М.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока
Authors: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Машин А.М., Йовенко И.А., Муравская Л.И. — Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін
Authors: Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Кухленко О.Я., Кухленко Р.В. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО, м. Львів
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов
Authors: Кропивко Т.В. — ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев; Дружина А.Н., Лоскутов О.А. — ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев; Шлапак И.П. — Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вплив метоклопраміду та L-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій
Authors: Новицька-Усенко Л.В. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дьомін С.Г. — КЗ «Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня» ДОР
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Анализ факторов, наиболее значимо влияющих на исход острого повреждения почек
Authors: Шраменко Е.К., Гурьянов В.Г. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Блокада сідничного нерва у підколінній ямці під контролем ультразвукової візуалізації
Authors: Лизогуб М.В. — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення
Authors: Гомон М.Л. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Зміни показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійної терапії при ішемії-реперфузії головного мозку
Authors: Семененко А.І. — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Кобеляцький Ю.Ю. — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Кондрацький Б.О. — ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей
Authors: Гапонова Т.И., Кобеляцкий Ю.Ю., Панченко Г.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Зміни гомеостазу під час штучної терапевтичної гіпотермії у хворих із внутрішньочерепною гіпертензією при інтракраніальних аневризматичних крововиливах
Authors: Дудукіна С.О. – Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, відділення нейрореанімації
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Нутритивная терапия в клинике критических состояний
Authors: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Черненко В.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оценка тяжести сепсиса и септического шока путем использования Sepsis Severity Score
Authors: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Лисничая В.Н., Базиленко Д.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оптимизация периоперационной аналгезии при септопластике в условиях комбинированной анестезии
Authors: Айварджи А.А., Ковырев В.Н., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; КУ «Днепропетровская городская клиническая больница № 8» ДОС
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава
Authors: Тютюнник А.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава
Authors: Тютюнник А.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений
Authors: Сакович Е.Ф., Искра Ю.В., Мальцева Л.А. — КУ «Днепропетровская областная больница им. И.И. Мечникова», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оценка эффективности тотальной внутривенной анестезии на основе инфузии пропофола по целевой концентрации при лапароскопических холецистэктомиях
Authors: Машин А.М., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; КУ «Днепропетровская областная больница им. И.И. Мечникова»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Анализ исследования функционального состояния системы гемостаза у больных с опиоидной зависимостью
Authors: Тарабрин О.А., Суханов А.А. — Одесский национальный медицинский университет; Одесский областной медицинский центр
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения
Authors: Царев А.В., Мынка В.Ю., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек
Authors: Йовенко И.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Петров В.В., Кузьмова Е.А., Шайда О.А., Дубовская Л.Л., Белоцерковец О.В. – Отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме
Authors: Йовенко И.А., Криштафор Д.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Мынка В.Ю., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Дубовская Л.Л., Белоцерковец О.В. — Отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей
Authors: Корсунов В.А. — Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай
Authors: Курочкин М.Ю., Давыдова А.Г. — Запорожский государственный медицинский университет; Капуста В.Н. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Лятуринская О.В. — Запорожский государственный медицинский университет; Скалозубов М.А., Харитонов В.И., Бахтина Е.В., Жмыхова С.А. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Городкова Ю.В. — Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Homeostasis Changes Induced by Artificial Therapeutic Hypothermia in Patients with Intracranial Hypertension and Intracranial Aneurism Hemorrhages
Authors: Dudukina S.O. - Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnikov, Neurointensive Care Unit, Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Assessment of severe sepsis and septic shock using Sepsis Severity Score
Authors: L. A.Maltseva, N. V.Mosencev, V. N.Lisnucha, D .V.Bazylenko - SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine”
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Single-shot femoral nerve block with 0,25% bupivacaine after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction
Authors: Tutunnik A.G. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Performance evaluationtotal intravenous anesthesiapropofol infusionbasedontarget controlled infusionduring laparoscopic cholecystectomy
Authors: Mashin A.M., KobelatskyY.Y. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of DnepropetrovskStateMedicalAcademy; Dnepropetrovsk Regional Hospital named I.I. Mechnikov
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Combined intra-articular and portal infiltration with 0,25% bupivacaine after arthroscopic partial medial meniscectomy
Authors: Tutunnik A.G. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
British Experience in Providing Emergency Care to Victims with Severe Polytrauma
Authors: Pylypenko M.M. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Small — volume resuscitation gekoton preparation for treatment of traumatic shock
Authors: Kobelatsky Y.Y., Tsarev А.V., Mashin A.M., Iovenko I.A., Muravskaya L.I. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy; Dnepropetrovsk Regional Hospital named I.I. Mechnikov
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effect of metoclopramide and L-arginine on the performance of motor-evacuation function of the gastrointestinal tract and hemodynamic safter emergency abdominal surgery
Authors: L. V. Novitskaya-Usenko - Stateinstitution «Dnipropetrovskmedicalacademy» ofMinistryOfHealsofUkraine, Dnipropetrovsk, Ukraine; S. G. Domin - Municipal institution «Dnipropetrovsksixthcityclinicalhospital» ofDnipropetrovskRegionalCouncil, Dnopropetrovsk,Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The changes of indicators of oxidant-antioxidant balance on the background of infusion therapy at ischemia-reperfusion of the brain
Authors: A.I.Semenenko - National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine, Vinnytsa; Y.Y.Kobelyatskyi - Dnepropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine, Ukraine, Dnepropetrovsk; B.А.Kondratskyi - SE«Institute of blood pathology and transfusion medicine of AMS of Ukraine» Ukraine, Lvіv
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Analysis of factors, which influence on the outcome of acute kidney injury
Authors: K.K. Shramenko, V.G. Gur''yanov - Donetsk National Medical University, Donetsk Clinical Unit, ICU
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches