Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
2 (65) 2015

Сучасні методи об’єктивізації болю та ноцицепції
Автори: Кобеляцький Ю.Ю., Шайда О.О. — Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции
Автори: Усенко Л.В., Криштафор А.А., Полинчук И.С. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Тютюнник А.Г., Усенко А.А. — Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины; Петрашенок Е.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сбалансированная инфузионная терапия в периоперационном периоде. Методы жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери
Автори: Черний В.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою
Автори: Пилипенко М.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Машин А.М., Йовенко И.А., Муравская Л.И. — Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін
Автори: Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Кухленко О.Я., Кухленко Р.В. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО, м. Львів
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов
Автори: Кропивко Т.В. — ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев; Дружина А.Н., Лоскутов О.А. — ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев; Шлапак И.П. — Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив метоклопраміду та L-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій
Автори: Новицька-Усенко Л.В. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дьомін С.Г. — КЗ «Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня» ДОР
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ факторов, наиболее значимо влияющих на исход острого повреждения почек
Автори: Шраменко Е.К., Гурьянов В.Г. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Блокада сідничного нерва у підколінній ямці під контролем ультразвукової візуалізації
Автори: Лизогуб М.В. — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійної терапії при ішемії-реперфузії головного мозку
Автори: Семененко А.І. — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Кобеляцький Ю.Ю. — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Кондрацький Б.О. — ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей
Автори: Гапонова Т.И., Кобеляцкий Ю.Ю., Панченко Г.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нутритивная терапия в клинике критических состояний
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Черненко В.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка тяжести сепсиса и септического шока путем использования Sepsis Severity Score
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Лисничая В.Н., Базиленко Д.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация периоперационной аналгезии при септопластике в условиях комбинированной анестезии
Автори: Айварджи А.А., Ковырев В.Н., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; КУ «Днепропетровская городская клиническая больница № 8» ДОС
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава
Автори: Тютюнник А.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава
Автори: Тютюнник А.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений
Автори: Сакович Е.Ф., Искра Ю.В., Мальцева Л.А. — КУ «Днепропетровская областная больница им. И.И. Мечникова», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка эффективности тотальной внутривенной анестезии на основе инфузии пропофола по целевой концентрации при лапароскопических холецистэктомиях
Автори: Машин А.М., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; КУ «Днепропетровская областная больница им. И.И. Мечникова»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ исследования функционального состояния системы гемостаза у больных с опиоидной зависимостью
Автори: Тарабрин О.А., Суханов А.А. — Одесский национальный медицинский университет; Одесский областной медицинский центр
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения
Автори: Царев А.В., Мынка В.Ю., Кобеляцкий Ю.Ю. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек
Автори: Йовенко И.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Петров В.В., Кузьмова Е.А., Шайда О.А., Дубовская Л.Л., Белоцерковец О.В. – Отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме
Автори: Йовенко И.А., Криштафор Д.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Мынка В.Ю., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Дубовская Л.Л., Белоцерковец О.В. — Отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей
Автори: Корсунов В.А. — Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай
Автори: Курочкин М.Ю., Давыдова А.Г. — Запорожский государственный медицинский университет; Капуста В.Н. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Лятуринская О.В. — Запорожский государственный медицинский университет; Скалозубов М.А., Харитонов В.И., Бахтина Е.В., Жмыхова С.А. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Городкова Ю.В. — Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Homeostasis Changes Induced by Artificial Therapeutic Hypothermia in Patients with Intracranial Hypertension and Intracranial Aneurism Hemorrhages
Автори: Dudukina S.O. - Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnikov, Neurointensive Care Unit, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Assessment of severe sepsis and septic shock using Sepsis Severity Score
Автори: L. A.Maltseva, N. V.Mosencev, V. N.Lisnucha, D .V.Bazylenko - SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine”
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Single-shot femoral nerve block with 0,25% bupivacaine after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction
Автори: Tutunnik A.G. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Performance evaluationtotal intravenous anesthesiapropofol infusionbasedontarget controlled infusionduring laparoscopic cholecystectomy
Автори: Mashin A.M., KobelatskyY.Y. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of DnepropetrovskStateMedicalAcademy; Dnepropetrovsk Regional Hospital named I.I. Mechnikov
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Combined intra-articular and portal infiltration with 0,25% bupivacaine after arthroscopic partial medial meniscectomy
Автори: Tutunnik A.G. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
British Experience in Providing Emergency Care to Victims with Severe Polytrauma
Автори: Pylypenko M.M. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Small — volume resuscitation gekoton preparation for treatment of traumatic shock
Автори: Kobelatsky Y.Y., Tsarev А.V., Mashin A.M., Iovenko I.A., Muravskaya L.I. - Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Dnepropetrovsk State Medical Academy; Dnepropetrovsk Regional Hospital named I.I. Mechnikov
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Effect of metoclopramide and L-arginine on the performance of motor-evacuation function of the gastrointestinal tract and hemodynamic safter emergency abdominal surgery
Автори: L. V. Novitskaya-Usenko - Stateinstitution «Dnipropetrovskmedicalacademy» ofMinistryOfHealsofUkraine, Dnipropetrovsk, Ukraine; S. G. Domin - Municipal institution «Dnipropetrovsksixthcityclinicalhospital» ofDnipropetrovskRegionalCouncil, Dnopropetrovsk,Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
The changes of indicators of oxidant-antioxidant balance on the background of infusion therapy at ischemia-reperfusion of the brain
Автори: A.I.Semenenko - National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine, Vinnytsa; Y.Y.Kobelyatskyi - Dnepropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine, Ukraine, Dnepropetrovsk; B.А.Kondratskyi - SE«Institute of blood pathology and transfusion medicine of AMS of Ukraine» Ukraine, Lvіv
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Analysis of factors, which influence on the outcome of acute kidney injury
Автори: K.K. Shramenko, V.G. Gur''yanov - Donetsk National Medical University, Donetsk Clinical Unit, ICU
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження