Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
4 (90) 2017

Порушення метаболізму нейромедіаторів у дітей із розладами аутистичного спектра (огляд літератури та власні дані)
Автори: Кирилова Л.Г.(1), Ткачук Л.І.(1), Мірошников О.О.(1), Юзва О.О.(1), Цюбко О.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс
Автори: Віничук С.М.,(1) Фартушна О.Є. (2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Реабілітація інвалідів — учасників бойових дій в Київській області
Автори: Матяш М.М.(1), Дикун О.П.(2), Матяш О.М.(3), Гриненко Ю.А.(4)
(1) — Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
(2) — Київський обласний центр медичної статистики, м. Київ, Україна
(3) — Київське обласне бюро медико-соціальної експертизи, м. Київ, Україна
(4) — Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, с. Циблі, Київська обл., Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін
Автори: Дубівська С.С.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
RESLES — синдром оборотного ураження валика мозолистого тіла при вірусасоційованому енцефаліті
Автори: Дельва М.Ю.(1), Євтушенко С.К.(2), Дельва І.І.(1)
(1) — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — ВДНЗУ «Харківська медична академія післядипломної освіти», м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва
Автори: Ахророва Ш.Б.
Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Вивчення впливу Церебролізину® на післяопераційну когнітивну дисфункцію
Автори: Дубівська С.С.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные тенденции в диагностике редких форм головной боли (обзор литературы  и клиническое наблюдение)
Автори: Садоха К.А.(1), Головко А.М.(2)
(1) — Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь (2) — Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Паранеопластические спинальные синдромы (научный обзор и личное наблюдение)
Автори: Фурсова Л.А0.(1), Лихачева Е.М.(2)
(1) —  Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
(2) —  5-я городская клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия: от патогенеза к диагностике
Автори: Селицкий М.М.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Качество жизни и восстановительная терапия с использованием ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с резистентной эпилепсией
Автори: Евстигнеев В.В.(1), Бельская Г.Н.(2), Кистень О.В.(1), Пономарева И.В.(2), Лузанова Е.И.(2)
(1) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск, Россия

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы
Автори: Юркевич М.Ю.(1), Зафранская М.М.(1), Пономарев В.В.(1), Бойко А.В.(1), Алейникова Н.Е.(2)
(1) — ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — УЗ «5-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Эдвард Мунк и его «Крик» — психиатрия или неврология?
Автори: Пономарев В.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми