Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
№3(98), 2019

Выбор инфузионных сред при периоперационной волемической поддержке
Автори: Волков А.О.(1), Клигуненко Е.Н.(1), Луценко В.В.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Каменская городская клиническая больница № 9» ДОС, г. Каменское, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Оптимальный режим периоперационной инфузии: за и против
Автори: Кравец О.В., Клигуненко Е.Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особливості анестезії в дітей із гідроцефалією
Автори: Павлиш О.С., Снісарь В.І., Скляр В.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Кардиомиопатии у беременных: особенности анестезиологического обеспечения в родах
Автори: Станин Д.М., Клигуненко Е.Н., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія в доношених новонароджених: сучасний стан проблеми
Автори: Сурков Д.М.
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Зміни функціонального стану ендотелію судин, рівня С-реактивного протеїну та когнітивних функцій у пацієнтів із фібриляцією передсердь та гострим порушенням мозкового кровообігу під впливом лікування
Автори: Курята О.В.(1), Кушнір Ю.С.(1), Віхрова Т.О.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт
Автори: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із гострою інфекційною патологією
Автори: Міщенко В.А.(1), Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Пушкар М.Б.(1), Пороша Н.С.(2), Степнова Г.А.(2), Мацак Д.Ю.(3)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
(3) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Спосіб мінімізації типових ускладнень при спінальній анестезії
Автори: Григор’єв С.В., Перцов В.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Запорізька клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід навчання співробітників Національної поліції у Запорізькому державному медичному університеті
Автори: Льовкін О.А., Перцов В.І., Чемерис Ю.О.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка аналгетичної ефективності блокади квадратного м’яза поперека (quadratus lumborum block) у дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини
Автори: Залецький Б.В., Дмитрієв Д.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка маркерів клітинної ланки імунітету у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі
Автори: Кучерявченко В.В.(1, 2), Волкова Ю.В.(1, 2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив методу анестезії на об’єм крововтрати при оперативних втручаннях на поперековому відділі хребта
Автори: Лизогуб М.В.(1), Георгіянц М.А.(2), Лизогуб К.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка адекватності штучної вентиляції легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій
Автори: Винниченко О.В.
Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Юридичні й медичні аспекти безпеки епідуральної аналгезії в пологах. Досвід Вінницької області
Автори: Титаренко Н.В., Дацюк О.І., Бевз Г.В., Сергійчук О.В., Папишев Д.С., Костюченко А.В.
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Купирование мышечной дрожи в перипартальном периоде
Автори: Дудас А.Б., Максимова О.В., Клигуненко Е.Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
КУ «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром» ДОС, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность?
Автори: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кущ Е.А., Кравец О.В., Гайдук О.И., Баранник С.И., Хоботова Н.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Медична етика та деонтологія в практиці лікаря — дитячого анестезіолога
Автори: Єхалов В.В., Павлиш О.С., Єгоров С.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная характеристика политравмы мирного времени и боевой травмы в стационаре III уровня
Автори: Криштафор Д.А., Клигуненко Е.Н., Криштафор А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Інтраопераційне застосування урапідилу в ургентній гінекології
Автори: Філімонова Л.Р.(1), Пахоленко Н.П.(1), Седінкін В.А.(2), Петрова М.А.(1), Душейко О.А.(1), Первак М.Д.(1)
(1) — Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР, м. Дніпро, Україна
(2) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційне впровадження кровозберігаючих технологій в інтенсивній терапії хворих онкопроктологічного профілю
Автори: Клигуненко О.М.(1), Площенко Ю.О.(1), Новіков С.П.(2), Фролов К.Б.(2), Кирилова Л.О.(2), Гавриш К.В.(2), Карась Р.К.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 4» ДОР, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив низьких доз кетаміну на маркери запалення при лапароскопічних операціях у гінекології
Автори: Халімончик В.В., Клигуненко О.М.
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження частоти виникнення катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів у дітей залежно від умов катетеризації сечового міхура
Автори: Садова-Чуба З.Т.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
КНП «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом гриппа ВH3N2
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Корпусенко В.Г.(2), Болтянский С.В.(2), Рудейченко С.В.(2), Матушак А.М.(2), Олейник В.И.(2), Корнеева Е.В.(2), Медведев А.А.(2), Новгородцева Е.П.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепровское клиническое отделение скорой медицинской помощи» ДОС, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Корпусенко В.Г.(2), Болтянский С.В.(2), Рудейченко С.В.(2), Олейник В.И.(2), Медведев А.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровское клиническое объединение скорой медицинской помощи», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Корпусенко В.Г.(2), Болтянский С.В.(2), Матушак А.М.(2), Корнеева Е.В.(2), Медведев А.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепровское КОСМП», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Площенко Ю.А.(1), Новиков С.П.(2), Василишин А.В.(2), Байда Ю.Б.(2), Бородай Л.В.(2), Бородина И.К.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская городская клиническая многопрофильная больница № 4» ДОС, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним
Автори: Лященко О.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Обновленные принципы обучения врачей-интернов разных специальностей по модулю «Неотложные состояния»
Автори: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Станин Д.М., Кравец О.В., Кущ Е.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» Министерства здравоохранения Украины, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Недашківський С.М.(1), Бабак С.І.(2), Кедьо Б.І.(2), Кротюк Т.Ф.(2), Вовковинський М.О.(2), Галушко О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Піонтковська О.В.(1), Білогуров С.М.(1), Данилова В.В.(2), Борисов О.В.(1), Романова Н.В.(1)
(1) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Плотная Е.В., Артеменко В.Ю., Пальжок А.Д.
МЦ «МЕДИКАП», г. Одесса, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Скуратівський Ю.Є., Баранова Т.С., Фесенко У.А.
(1) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Суский В.Н., Пионтковский В.О., Базиленко Д.В., Козаченко И.В., Яровенко В.В., Суская К.С.
Коммунальное учреждение «Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии» Днепропетровского областного совета», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Товкай О.А., Паламарчук В.О., Руденко В.Л., Тарасенко С.О., Кунатовський М.В., Ліщинський П.О.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тодуров Б.М.(1, 2), Харенко Ю.О.(1, 2), Хартанович М.В.(1), Дем’янчук В.Б.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми