Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Internal medicine" 1-2(13-14) 2009

Authors: Нетяженко В.З., член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Пузанова О.Г., к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Коржелецький О.С., завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики КЛ «Феофанія» ДУС
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Сахарчук И.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии стоматологического факультета Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Целуйко В.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии и функциональной диагностики; Белостоцкая Е.А., Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Долженко М.Н., д.м.н., профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Волошин О.І., д.м.н., професор, Сплавський О.І., Руснак І.О., Волошина Л.О., Васюк В.Л., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Пархоменко О.М., д.м.н., професор, Кожухов С.М., к.м.н., Відділ реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»; Ткачук З.Ю., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Беловол А.Н., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Князькова И.И., к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Крутиков Е.С., д.м.н., доцент, Кафедра внутренней медицины № 2, Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Синяченко О.В., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Гюльмамедова М.Ф., Кафедра пропедевтики внутренних болезней Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Войцеховский Д., Пападеметрио В., Медицинский центр ветеранов и Медицинский центр университета Джорджтауна, Вашингтон, США
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Zorica M. Zivkovic, Head of Department of Pediatric Pulmonology, Chief of Bronchoscopy Unit of Children’s Hospital for Lung Diseases and TB Medical Center «Dr Dragisa Misovic»
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Briner Verena, MD, FACP, Department of Medicine, Luzern, Switzerland
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Dr. Christopher DAVIDSON, Present Appointment: Consultant cardiologist (1989), Consultant Physician (1976–1989), Brighton & Sussex University Hospitals Trust, Royal Sussex County Hospital, England
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy