Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Medical and social problems of family" 4 (том 18) 2013

Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Authors: Бойчук А.Г., Вакалюк Л.М., Дрогомирецький Л.В., Любінець В.О., Юнгер В.І. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Regulation of Heart Rate in Pregnant Women with Preeclampsia
Authors: Rabbimova G.T. - Samarkand Medical Institute, Uzbekistan
Categories: Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Clinical researches
Роль гомоцистеїнемії в розвитку дистресу плодів у вагітних із багатопліддям
Authors: Гайструк А.Н., Булавенко О.В., Гайструк Н.А., Притуляк Л.В., Вознюк А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Факторы риска развития пиелонефрита у беременных с бессимптомной бактериурией
Authors: Говоруха И.Т., Степаненко Т.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology, Nephrology
Sections: Clinical researches
Факторы риска перинатальной смертности, связанные с преждевременным разрывом плодных оболочек
Authors: Зыков А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Завершення вагітності залежно від терміну гестації при штучній редукції та кількості редукованих ембріонів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Authors: Айзятулова Е.М. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Оцінка ендометріального фактора в пацієнток із звичними неефективними імплантаціями
Authors: Парницька О.І., Гюльмамедова І.Д., Доценко О.С., Козачок А.А., Ільїн І.Є. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Донецький національний медичиний університет ім. М. Горького; Інститут репродуктивної медицини, м. Київ; Медичний центр ІГР, м. Київ
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Ультразвукова діагностика аденоміозу матки
Authors: Чайка А.В., Носенко О.М., Оразов М.Р., Білоусов О.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи
Authors: Бутіна Л.І. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Гормональний профіль периферичної крові безплідних жінок із комплексною неатиповою гіперплазією ендометрія в динаміці лікування
Authors: Носенко О.М., Дорошенко В.Е. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Невротические расстройства и патология эндометрия у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста
Authors: Корниенко С.М. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Медико-соціальні чинники демографічної кризи в Україні очима школяра
Authors: Перетятько В.О. - Донецький технічний ліцей; Могілевкіна І.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Перетятько Г.А. - Центральна міська клінічна лікарня № 24 м. Донецька
Categories: Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение различных типов варикоцеле у мужчин репродуктивного возраста
Authors: Шамраев С.Н., Канана А.Я. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» НАМН Украины, г. Донецк; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Surgery, Urology
Sections: Clinical researches
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Authors: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Ишемическая болезнь сердца и беременность (обзор литературы)
Authors: Н.Т.Ватутин, Г.Г.Тарадин, А.А.Тараторина, С.М.Корниенко, Е.В.Кетинг
Categories: Family medicine/Therapy, Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Postorgasmic illness syndrome: випадок із практики
Authors: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ»; ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual
Peculiarities of the antenatal course of multiple pregnancy after the use of assisted reproductive technologies
Authors: L.H. Boichuk, L.M. Vakaliuk, L.V. Drohomyretskyi, V.O. Liubinets, V.I. Yunger - Ivano-Frankivsk National Medical University
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches