Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2012

Authors: Амалия Розенцвейг Маркус, Ян Пресс, Беер-Шевский университет, Израиль
Categories: Psychiatry
Authors: В.И. Харитонов, заведующий детским психоневрологическим отделением № 11 Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1; А.И. Кашин, генетик клиники «Евролаб»
Categories: Psychiatry
Authors: Є.В. Кришталь - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сексології та медичної психології ХМАПО
Categories: Psychiatry
Authors: А.Н. Алехин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Б.В. Иовлев, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург; Е.А. Трифонова, к.психол.н., доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Categories: Psychiatry
Authors: Е.Д. Хомская, доктор психологических наук, профессор МГУ, г. Москва, Россия
Categories: Psychiatry
Authors: М.М. Пустовойт, д.м.н. зі спеціальності «психіатрія», завідуючий кафедрою загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету; Ю.Я. Мединська, к.психол.н., доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, м. Львів
Categories: Psychiatry
Authors: И.П. Назаренко - психолог центра медико-социальной реабилитации Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1
Categories: Psychiatry
Authors: Н.Н. Доброва, психолог, К.Е. Зеленов, врач-психиатр, И.Ю. Коваленко, психолог, И.П. Назаренко, психолог, В.В. Терещенко, психолог
Categories: Psychiatry
Authors: І.А. Марценковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»; Н.В. Коваль, юридичний радник АПУ
Categories: Psychiatry
Authors: В.А. Тимошенко, голова Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор; В.А. Ященко, радник голови Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор
Categories: Psychiatry
Authors: А.Б. Карачевський - асистент кафедри психіатрії та наркології НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Psychiatry
Authors: Н.Н. Ковалевская - психолог пенитенциарной службы Киевского следственного изолятора
Categories: Psychiatry
Authors: О.Т. Разліванова - голова правління громадської організації «Комітет «За досконалу психіатрію»
Categories: Psychiatry
Authors: Т. Сас (Thomas Szasz) - почетный профессор психиатрии, Государственный университет Нью-Йорка, кафедра психиатрии, Сиракузы, штат Нью-Йорк, США
Categories: Psychiatry
Authors: С.Ф. Глузман - президент АПУ
Categories: Psychiatry
Authors: В.В. Васильев - глава Николаевского регионального отделения Ассоциации психиатров Украины
Categories: Psychiatry