Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
Том 16, №1, 2020

Вплив методу професора Козявкіна на функцію руки в дітей із церебральним паралічем
Автори: O.O. Kachmar(1), I.R. Mysula(2), A.D. Kushnir(1), B.Yu. Fedchyshyn(1), N.V. Melekh(1)
(1) — International Rehabilitation Clinic, Truskavets, Ukraine
(2) — I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості надання інсультної допомоги у стаціонарах за даними реєстру RES-Q
Автори: Міщенко Т.С.(1), Чемер Н.М.(2), Московко С.П.(3), Гук А.П.(4), Шульга О.Д.(5), Фломін Ю.В.(6), Гуляєва М.В.(6), Муратова Т.М.(7), Храмцов Д.М.(7), Вадзюк Ю.С.(8)
(1) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) — Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(3) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(4) — Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна
(5) — Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна
(6) — Медичний центр «Оберіг», м. Київ, Україна
(7) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(8) — Консультант програми «Angels», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміна глікозильних детермінант імуноглобулінів у хворих на розсіяний склероз як діагностичний маркер захворювання
Автори: Гичка К.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність застосування кверцетину в пацієнтів з ішемічним інсультом і коморбідною патологією
Автори: Прокопів М.М.(1), Рогоза С.В.(1), Поливода М.В.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Лікарня Дніпровського району м. Херсона, м. Херсон, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейропластичность и постинсультные когнитивные нарушения (терапевтические возможности)
Автори: Мищенко В.Н., Забродина Л.П.
Государственное учреждение «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості застосування ламотриджину в сучасному лікуванні епілепсії
Автори: Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю., Коренєв С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нарушение осмотического баланса в условиях нетравматического субарахноидального кровоизлияния
Автори: Бучакчийская Н.М.(1), Полковникова К.Ю.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — КУ «ЗОКБ ЗОС», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Терморегуляторные эффекты производных трийодтиронина: in vivo исследование и обзор потенциальных нейропротекторных свойств
Автори: Филимонов Д.А.(1), Трубникова Н.Н.(1), Белоцерковская М.А.(1), Федорова А.А.(1), Ересько А.Б.(2), Марусиченко В.В.(1)
(1) — ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака», г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурно-морфометричні та клініко-енцефалографічні особливості епілепсії у хворих у пізньому відновному періоді ішемічного інсульту (огляд літератури)
Автори: Винник Ю.М.(1, 2), Ярощук І.Б.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження