Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
2 (49) 2013

Акупан®: принципиально новый подход к купированию острого болевого синдрома (Обзор литературы)
Автори: Андрющенко В.П., Маглеваный В.А., Куновский В.В., Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Динамика лабораторных маркеров операционного стресса после оперативных вмешательств по поводу сколиоза
Автори: Георгиянц М.А.1, Волошин Н.И.2, 1 Харьковская медицинская академия последипломного образования, 2 ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ», г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Донатори холіну в ранній реабілітаційній стратегії постраждалих із політравмою
Автори: Ніконов В.В., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Білецька М.О., Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна оцінка препаратів — аналогів соматостатину при оперативних втручаннях на підшлунковій залозі
Автори: Копчак В.М., Хомяк І.В., Копчак К.В., Дувалко О.В., Андронік С.В., Перерва Л.О., Сердюк В.П., Шевколенко Г.Г., Ханенко В.В., Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Формирование ноцицептивной системы у новорожденного ребенка
Автори: Постернак Г.И., Ткачева М.Ю., Фетисов Н.Н., Манищенков С.Н., ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганская областная детская клиническая больница
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування препарату ГіперХАЕС у клініці інтенсивної терапії
Автори: Глумчер Ф.С.1, Стрепетова О.В.1, Перебийніс М.В.2, 1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2 Клініка ТОВ «БОРИС», м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль стрессорной реакции в клинической картине неотложных состояний
Автори: Салдан Г.Н., Загуровский В.М., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід перехідного періоду реформування екстреної медичної допомоги в Харківській області
Автори: Федак Б.С., Забашта В.Ф., Салдан Г.М., Загуровський В.М., КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.
«Старые» и «новые» гидроксиэтилкрахмалы:  исследование эффективности и безопасности
Автори: Дмитриев Д.В., к.м.н., Курс анестезиологии и интенсивной терапии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнение ранней и поздней тромболитической  терапии у пациентов с тромбоэмболией  легочной артерии высокого риска
Автори: Амосова Е.Н.1, Прудкий И.В.1, Кацитадзе И.Ю.1, Горда И.И.1, Безродный А.Б.1, Герула О.М.2, Сыченко Ю.А.1, Горопко Е.Ю.1, Кирилова А.В.1, 1 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 2 Александровская клиническая больница, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Организация экстренной медицинской помощи  пострадавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации
Автори: Бойко И.В., Зафт В.Б., Лазаренко Г.О., ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Догоспітальний тромболізис  при гострому коронарному синдромі, можливості покращити виживання
Автори: Кравченко А.М., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности артериальной гипертензии у мужчин призывного возраста
Автори: Кривенко В.И., Пахомова С.П., Гриненко Т.Ю., Федорова Е.П., Непрядкина И.В., Никитюк О.В. Запорожский государственный медицинский университет, Учебно-научный медицинский центр «Университетская клиника»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Догоспітальний тромболізис  при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку
Автори: Кутовий В.І., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на визначення ризику, етіопатогенез та клінічні прояви
Автори: Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Гаврилюк О.П., Таранчук В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Проблеми та сучасні можливості діагностики інфаркту міокарда
Автори: Кравченко А.М., Пасько В.С., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гострий напад глаукоми. Актуальні питання своєчасної діагностики та невідкладної допомоги
Автори: Комарова С.С., Безпалько Ю.Є., Комарницька І.І., Рубаник Є.В., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности клиники и оказания экстренной  медицинской помощи больным с острым  инфарктом миокарда пожилого возраста
Автори: Кутовой В.И., Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическая профилактика рецидива  тромбоэмболии легочной артерии.  Показания к использованию кава-фильтров и их возможности
Автори: Осадчий А.И., Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тромбоз глибоких вен. Тактика та стратегія
Автори: Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В., Наболотний О.І., Бондар С.Є., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Державно-приватне партнерство  в охороні здоров’я України:  перспективи швидкого розвитку  інфраструктури закладів екстреної медичної допомоги
Автори: Курділь Н.В., Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування
Автори: Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Гаврилюк О.П., Таранчук В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности интенсивной терапии геморрагического шока
Автори: Денисенко А.И., ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» ГУД, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Подходы к формированию специалиста,  оказывающего помощь в экстренных ситуациях
Автори: Журило И.П., Москаленко С.В., Сушков Н.Т., Щербинин А.В., Фоменко С.А., Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гострий коронарний синдром: догоспітальна реперфузійна терапія та кардіопротекція в клінічній практиці
Автори: Сімак І.М., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм використання кишень спеціального  робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медицини як складова своєчасності порятунку при масовому ураженні
Автори: Тихенко С.В., Тищенко В.А., Шваб О.Л., Ржевський А.В., Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, Всеукраїнська асоціація працівників швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості організації і діяльності шпиталів в умовах надзвичайних ситуацій
Автори: Кочін І.В., Акулова О.М., Сидоренко П.І., Василенко В.М., Гут Т.М., Ільїна В.М., Гайволя О.О., Шило І.Ф., Трошин Д.О. ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Кіровоградський базовий медичний коледж імені Є.Й. Мухіна Комунальна установа «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради» Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області, м. Запоріжжя
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт оказания консультативной помощи  и проведения медицинской эвакуации детей,  находящихся в критических состояниях
Автори: Москаленко С.В., Малеев А.А., Гриненко Д.В., Моисеев А.М., Шайда В.А., Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Педагогічні особливості навчання немедичних працівників екстреної медичної допомоги
Автори: Яковцов І.З., Загуровський В.М., Лихман В.М., Мустафа В.І., Яцина Г.С., Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Носовое кровотечение: методы местного гемостаза
Автори: Картель А.А.1, Долина И.В.1, Буцель А.Ч.1, Самсон А.А.2, 1 Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», 2 Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко», г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Психоэмоциональное сопровождение  обучения и применения сердечно-легочной реанимации
Автори: Зюзько В.В., Загуровский В.М., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности подготовки специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи
Автори: Яцына Г.С., Мустафа В.И., Загуровский В.М., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Прогностичне моделювання ішемічного інсульту у хворих  на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ІХС при застосуванні антагоністів кальцію
Автори: Бичко М.В., Рішко М.В., Когутич І.І., Чендей Т.В., Бичка Я.М., Куцин О.О., Рішко О.В. Ужгородський національний університет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Екстрена медична допомога при невідкладних станах у неврології
Автори: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Використання ларингеальной маски на догоспітальному етапі
Автори: Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Конаков С.Ю., Серіков К.В., Поталов С.О., Василенко В.М., Кафедра медицини невідкладних станів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тактика ведения пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой на догоспитальном этапе
Автори: Левкин О.А., Конаков С.Ю., Голдовский Б.М., Василенко В.Н., Поталов С.А., Сериков К.В., Сидь Е.В. Кафедра медицины неотложных состояний ГУ «ЗМАПО МЗУ», г. Запорожье
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив сучасних методів навчання  на рівні готовності рятувальників  до екстремальних умов діяльності
Автори: Назаренко І.І., Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Перебіг інфаркту міокарда на фоні супутньої артеріальної гіпертензії у жителів Закарпаття з інтактними вінцевими артеріями
Автори: Рішко М.В., Бичко М.В., Куцин О.О., Лінчевська С.О., Чендей Т.В., Когутич І.І., Демко Н.М., Ужгородський національний університет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гострі отруєння хімічної етіології в осіб старших вікових груп — актуальна проблема екстреної медичної допомоги
Автори: Курділь Н.В., Державний заклад «Український науково- практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Реанимационная стратегия damage control при политравме
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю., Йовенко И.А., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Клименко К.А., ГУ «Днепропетровская медицинская академия, МЗ Украины», КУ «Областная клиническая больница, им. И.И. Мечникова», г. Днепропетровск
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Травма, кровопотеря, гемостаз
Автори: Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Панченко Г.В., Йовенко И.А., Кузьмова Е.А., Клименко К.А., Белоцерковец О.В., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепропетровск
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современные принципы длительной межгоспитальной транспортировки пациентов в критических состояниях
Автори: Шевченко Р.А., Царев А.В., Гаврильченко Я.Л., Йовенко И.А., Криштафор А.А., Калич А.В., Чернов А.И., Гринчишин И.Р., КУ «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ГУ «Днепропетровская медицинская академия, МЗ Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тактика та результати лікування поєднаної черепно-мозкової травми
Автори: Полторацький В.Г, Чернов О.Л., Яковцов І.З., Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблема безпеки пацієнтів
Автори: Котуза А.С., Івчук В.Г., Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ Цанько І.І., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Отрошко А.А., Чернігівський міський військовий госпіталь
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Зберігання медичного майна для надання екстреної медичної допомоги в різних умовах
Автори: Цанько І.І.1, Котуза А.С.2, Галушка А.М.3, Римаренко П.В.1, 1 Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, 2 Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, 3 Українська військово-медична академія, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Наукове обґрунтування сучасної системи контролю якості медичної допомоги у військовому госпіталі
Автори: Цанько І.І., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Серебряков О.М., Житомирський Ордена Червоної зірки військовий госпіталь Міністерства оборони України
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Синдром SUNCT
Автори: Алексеев В.В., Строков И.А., Баринов А.Н., Подчуфарова Е.В., Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова ММА им. И.М. Сеченова
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом (Часть 2). Особенности коррекции артериального давления при осложненных гипертензивных кризах в зависимости от поражения органа-мишени
Автори: Пархоменко А.Н.1 (Киев), Амосова Е.Н.1 (Киев), Дзяк Г.В.1 (Днепропетровск), Нетяженко В.З.1 (Киев), Иркин О.И.1 (Киев), Голобородько Б.И.1 (Одесса), Коваль О.А.1 (Днепропетровск), Копица Н.П.1 (Харьков), Шумаков В.А.1 (Киев), Тащук В.К.1 (Черновцы), Лутай Я.М.1 (Киев), Коваленко В.Н.1 (Киев), Сиренко Ю.Н.1 (Киев), Свищенко Е.П.1 (Киев), Мищенко Т.С.2 (Харьков), Дзяк Л.А.2 (Днепропетровск), Полищук Н.Е.2 (Киев), Волошин П.В.2 (Харьков), Шлапак И.П.3 (Киев), Черний В.И.3 (Донецк), Титов И.И.3 (Ивано-Франковск), Ткаченко Р.А.3 (Киев), Малыш И.Р.3 (Киев), Лоскутов О.А.3 (Киев), Згржебловская Л.В.3 (Киев), Смирнова Н.М.3 (Донецк), Городник Г.А.3 (Донецк), 1 Ассоциация кардиологов Украины, 2 Украинская ассоциация по борьбе с инсультом, 3 Ассоциация анестезиологов Украины
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Керівництво
Наружные симптомы у больных  с тромбоэмболией легочной артерии
Автори: Крутько В.С., Потейко П.И., Ходош Э.М., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Керівництво