Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
№6 (108), 2019

Влияние гравидарной антикоагулянтной и антиагрегантной терапии на клинику и исходы перивентрикулярных кровоизлияний у новорожденных
Автори: Гайнетдинова Д.Д. (1), Каримова Л.К. (2)
1 - ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Казань, Республика Татарстан, РФ
2 - ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г. Казань, Республика Татарстан, РФ

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Коморбидные нарушения и их особенности у детей при манифестации эпилепсии
Автори: Шалькевич Л.В., Жевнеронок И.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль кверцетина в лечении ишемического инсульта у пациентов с коморбидной патологией и его влияние на функциональный исход острого периода
Автори: Прокопив М.М. (1), Рогоза С.В. (1), Поливода М.В. (2)
1 - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - Больница Днепровского района г. Херсона, г. Херсон, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфофункціональні особливості розвитку головного мозку та системи кровообігу в онтогенезі
Автори: Знаменська Т.К. (1), Мартинюк В.Ю. (2), Швейкіна В.Б. (1)
1 - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України імені академіка О.М. Лук’янової», м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности моделирования ишемии головного мозга у мелких животных
Автори: Стоянов А.Н., Вастьянов Р.С., Мащенко С.С., Антоненко С.А., Скоробреха В.З.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейропротекція після системного тромболізису в пацієнтів з ішемічним інсультом: огляд клінічних випадків
Автори: Пасічник Г.П., Мартинчук Ю.Н., Орел В.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Розсіяний склероз: новий погляд на етіопатогенез та лікування
Автори: Рудковська О.Д.
Оптика «Ясний зір», м. Сторожинець, Чернівецька обл., Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейрометаболическая фармакотерапия при хронических нарушениях мозгового кровообращения
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Деякі аспекти патогенетичного впливу на ГАМКергічну систему
Автори: Тріщинська М.А. (1), Полівода М.В. (2)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - КНП «Херсонська мiська клiнiчна лiкарня iм. О.С. Лучанського», м. Херсон, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейропротекція при гострому ішемічному інсульті: від нейрофармакології до фармакотерапії
Автори: Бурчинський С.Г.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема неврогенного миокардиального станнинга в практике интенсивной терапии
Автори: Битчук Н.Д.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейроинтерфейс и наш мозг
Автори: Евтушенко И.А.
Рубрики: Неврологія