Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Актуальна інфектологія" 1 (6) 2015

Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
Автори: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Автори: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Профилактика гельминтозов при вакцинации
Автори: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Лохматова И.А. — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Лямбліоз: обстеження і терапія хворих у сучасних умовах
Автори: Бодня К.І., Мочалова Г.О., Кадельник Л.О. — Харківська медична академія післядипломної освіти; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Особливості перебігу норо- та аденовірусної кишкових інфекцій у дітей
Автори: Палатна Л.О. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Віленський А.Б., Пранік Н.Б., Ренчковська С.О. - Медична мережа «Добробут», м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення причин вірусологічної неефективності АРТ на ранніх строках лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Автори: Люльчук М.Г. — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічно-імунологічна характеристика гострих тонзилофарингітів у дітей
Автори: Колоскова О.К., Іванова Л.А., Бєлашова О.В., Марусик У.І. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії
Автори: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-эпидемиологические особенности коклюша у детей в условиях неполного охвата вакцинацией
Автори: Бобровицкая А.И., Голубова Т.Ф., Беломеря Т.А., Акульшина Н.В., Захарова Л.А., Заяц В.Ю. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Главное управление Госсанэпидслужбы Донецкой области; НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Автори: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. – Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Эндотоксинемия у больных циррозом печени
Автори: Домашенко О.Н., Максимцева Н.В., Паниева Д.С., Попова Д.М. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Вакцинация против гриппа пациентов с сахарным диабетом 1-го типа
Автори: Тарасова А.А. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Лукушкина Е.Ф. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Колбасина Е.В. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Квасова М.А. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Кузнецова Н.А. — ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ видового состава кровососущих комаров Одесской области
Автори: Ахраменко Д.В. — Государственное учреждение «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова» МЗУ, г. Одесса
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Гранулематоз Вегенера і його діагностика в практиці лікаря-пульмонолога
Автори: Ватанська І.Ю., Оленицька О.С., Ярцева С.В., Мякоткіна Г.В., Стрекозова І.П., Покришка І.І. — ДЗ «ЛугГМУ», кафедра госпітальної терапії з профпатологією, Луганська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу в дітей
Автори: Бєлих Н.А., Заливна Л.А. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Луганська обласна дитяча клінічна лікарня
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Болезнь Рейтера как проявление кишечных инфекций
Автори: Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Туберкулез миндалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика
Автори: Разнатовская Е.Н. — Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А. — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Михайлова А.А. — Коммунальное учреждение «Специализированное территориальное медицинское объединение "Фтизиатрия"», г. Запорожье
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Генетические ограничения эффективности и безопасности массовых вакцинаций населения
Автори: Супотницкий М.В. — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Kliniko – epidemiologicheskie ossobennosti whooping – cough for children in the conditions of incomplete scope of vaccination
Автори: A.I. Bobrovitskaya, Т.F, Golubova, T.A. Belomereya, N.V. Akul`shina, L.A. Zakharova, V.Y. Zayats - Donetsk national medical university by M. Gorkiy; Institute of Pediatric balneology and physiotherapy Evpatoria
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Reiter’s disease as manifestation of intestinal infections
Автори: Domashenko O.N., Cherkasova T.I. - M.Gorki Donetsk State Medical University
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Clinical - immunological characteristics of acute tonsillopharyngitis in children
Автори: Koloskova E.K, Ivanova L.A., Belashova O.V., Marusyk U.I. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Study the causes of virologic failure in the early stages of art of hiv-infected patients
Автори: Liulchuk M.G. - State institution “The L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Endotoxemia in patients with liver cirrhosis
Автори: N.V. Maksimtseva, D.S. Panieva, D.M. Popova - Donetsk National Medical University named by M. Gorky; Department of Infectious Diseases and Epidemiology; Supervisor: professor, MD Domashenko O.N., Donetsk, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Peculiarities of norovirus and adenovirus infections in children
Автори: L. Palatna - Department of Paediatric Infectious Diseases Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; A. Vilensky, N. Pranik, S. Renchkovska - Medical Network "DOBROBUT", Kyiv, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Infuenza vaccination in children with type 1 diabetes mellitus
Автори: Tarasova A.A. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Lukushkina E.F. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kolbasina E.V. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Kvasova M.A. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kuznetzova N.N. - Bor Central District Hospital
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження