Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
5 (60) 2014

Черепно-мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций
Автори: Черний Т.В., Стецик В.Ю., Черний В.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Место современных фторхинолонов III поколения в лечении распространенного перитонита
Автори: Хачатрян Н.Н., Вабищевич Н.К., Охинько Л.В., Муслимов Б.Г. - Кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии Московского государственного медико-стоматологического университета, Городская клиническая больница № 50, г. Москва
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гемостазіопатії як показник гострої гіпоксії у новонароджених дітей
Автори: Постернак Г.І., Пизіна К.В. - ДУ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Невідкладні стани в діабетології. Коми
Автори: Кондрацька І.М., Маньковський Б.М. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра діабетології, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Лихорадка неясного генеза (в помощь практикующему врачу)
Автори: Цогоева Л.М., Снопков Ю.П., Лаврова Е.В., Павлова Е.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Септична гіперглікемія у дітей та можливості її корекції за допомогою тривалої інфузії 4,2% розчину L-аргініну
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка стану кровопостачання нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну поліневропатію без уражень магістральних артерій
Автори: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гемостаз і цитокіни у дітей із сепсисом
Автори: Філик О.В., Бойків Н.Д. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, кафедра клінічної лабораторної діагностики
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность и безопасность раствора гекотон в интенсивной терапии критических состояний
Автори: Воротынцев С.И. - Запорожский государственный медицинский университет; Кононенко С.К. - Многопрофильная больница «ВитаЦентр», г. Запорожье; Гузенко В.Н., Звегинцева И.А. - КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи», г. Запорожье
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хворих з операціями на артеріях нижніх кінцівок
Автори: Гомон М.Л., Мітюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка адекватности анестезиологического обеспечения у пациентов молодого возраста, прооперированных по поводу травм конечностей в условиях различных видов анестезии
Автори: Богуславская Н.Н. - Харьковская областная клиническая травматологическая больница; Георгиянц М.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Интенсивная терапия энцефалитов у детей
Автори: Георгиянц М.А., Корсунов В.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности
Автори: Колтунова А.Б. - ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Токолитическая активность мелатонина при угрожающих преждевременных родах
Автори: Щербина Н.А., Демиденко Д.И., Демиденко А.Д. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии № 1
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Показники системної запальної реакції у хворих із тяжким гострим панкреатитом у ранній стадії залежно від компонентів інфузійної терапії
Автори: Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Фазові зсуви електрорушійної сили серця у хворих на гострий інфаркт міокарда
Автори: Бєлая І.Є. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний випадок гострого жирового гепатозу у вагітної
Автори: Патратій М.В., Олексюк С.І. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Білоус Д.Г. - КУ «Обласна клінічна лікарня м. Чернівці»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности мозговых инсультов в детском возрасте (клиническое наблюдение мигренозного инсульта у девочки 17 лет)
Автори: Постернак Г.И., Федорковская Б.О. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современные рекомендации по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы у детей
Автори: Снисарь В.И., Лацинский А.Р. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница ДОС»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця