Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Внутрішня медицина" 5-6(11-12) 2008

Автори: Ю.В. Васильев, д.м.н., профессор, Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г. Москва, Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: И.И. Митюк, В.М. Шостак, Абдул Хаким Аль Камали, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: В.В. Сыволап, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней; М.Ю. Колесник, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Т.Л. Лапина, Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии ММА им. И.М. Сеченова, Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: М.Н. Долженко, д.м.н., профессор, Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Т.Д. Никула, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, заслужений діяч науки і техніки України; В.О. Мойсеєнко, д.м.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.С. Коржелецький, завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: И.И. Топчий, д.м.н., профессор, заведующий отделом нефрологии ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.В. Лапшин, Ю.В. Березняк, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Дорожня клінічна лікарня № 2 м. Києва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Л.А. Грищук, С.О. Білик, О.Л. Грищук, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.И. Осадчая, А.М. Боярская, Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины; Б.С. Шейман, Н.А. Волошина, Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: В.З. Нетяженко, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; Т.Й. Мальчевська, к.м.н., доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Р.С. Козлов, А.А. Мартинович, А.В. Дехнич, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, М.Д. Іванова, Кафедра нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Р.Р. Коморовський, к.м.н., Т.О. Паламар, к.м.н., Кафедра внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Л.Т. Крамар, Гематологічний відділ Тернопільської обласної клінічної лікарні
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: 3.П. Петрова, к.б.н., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія