Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Внутрішня медицина"
5-6(11-12) 2008

Автори: Ю.В. Васильев, д.м.н., профессор, Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г. Москва, Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: И.И. Митюк, В.М. Шостак, Абдул Хаким Аль Камали, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: В.В. Сыволап, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней; М.Ю. Колесник, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Т.Л. Лапина, Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии ММА им. И.М. Сеченова, Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: М.Н. Долженко, д.м.н., профессор, Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Т.Д. Никула, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, заслужений діяч науки і техніки України; В.О. Мойсеєнко, д.м.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.С. Коржелецький, завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: И.И. Топчий, д.м.н., профессор, заведующий отделом нефрологии ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.В. Лапшин, Ю.В. Березняк, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Дорожня клінічна лікарня № 2 м. Києва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Л.А. Грищук, С.О. Білик, О.Л. Грищук, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: О.И. Осадчая, А.М. Боярская, Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины; Б.С. Шейман, Н.А. Волошина, Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: В.З. Нетяженко, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; Т.Й. Мальчевська, к.м.н., доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Р.С. Козлов, А.А. Мартинович, А.В. Дехнич, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, М.Д. Іванова, Кафедра нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Р.Р. Коморовський, к.м.н., Т.О. Паламар, к.м.н., Кафедра внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Л.Т. Крамар, Гематологічний відділ Тернопільської обласної клінічної лікарні
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: 3.П. Петрова, к.б.н., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія