Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 6 (53) 2013

Навстречу новым горизонтам (исторический очерк)
Authors: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Криштафор А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Anniversaries
Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних із прееклампсією/еклампсією
Authors: Підгірний Я.М. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку
Authors: Бондар М.В., Грушовський І.Т. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Specialist manual
Механизмы формирования стресса у врачей-анестезиологов соответственно стажу работы по специальности
Authors: Мальцева Л.А., Саланжий А.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію
Authors: Вишинський К.Б. - головний обласний позаштатний анестезіолог Житомирської області, завідуючий відділенням інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського; Шевчук О.В. - лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації
Authors: Андрющенко В.П., Андрющенко Д.В., Когут Л.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Зміни гемодинамічного статусу залежно від тактики інфузійної терапії при тяжких гострих панкреатитах
Authors: Дацюк О.І., Титаренко Н.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Место бемипарина в клинической практике
Authors: Киношенко Е.И., Никонов В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Surgery, Therapy
Sections: Clinical researches
Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Білецький О.В., Ніконов В.В., Павленко А.Ю., Дементьєва М.О., Бойко В.В., Кузнецов О.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківський національний медичний університет; Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги;
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Прогнозирование осложнений в интра - и послеоперационном периоде у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии (взрослые и дети)
Authors: Колесников А.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; КМУ «Клиническая рудничная больница», г. Макеевка
Categories: Medicine of emergency, Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування
Authors: Курята О.В., Кушнір Ю.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Therapy
Sections: Clinical researches
Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії
Authors: Лисенко В.Й., Ляшок А.Л., Карпенко Є.О., Павлов С.Б. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики
Authors: Лісний І.І., Бєлка К.Ю., Клімчук Л.В., Воробйова Л.І., Кабанчук Ю.В., Катриченко М.О., Сидоренко К.Д., Балахонов О.І. - Національний інститут раку, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Диагностические возможности эндоскопической клинической pH-метрии
Authors: Налапко Ю.И., Болотина Л.А., Ли А.В., Дикая Э.А. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Therapy
Sections: Clinical researches
Ініціальний глікемічний статус та його вплив на рівень летальності у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою
Authors: Налапко Ю.І., Єгоров О.О. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Гемодинамічні параметри адреноміметичної корекції в лікуванні постраждалих із політравмою
Authors: Налапко Ю.І., Пейчева О.І. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оптимизация неотложной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе
Authors: Голдовский Б.М., Поталов С.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени
Authors: Никоненко А.С., Гриценко С.Н., Собокарь В.А., Саленюк В.В., Вороной А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапах
Authors: Кравец О.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Вплив складу рідинної ресусцитації на перебіг абдомінального компартмент-синдрому при поширеному перитоніті
Authors: Хижняк А.А., Курсов С.В. - Харківський національний медичний університет; Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Ефективність нового методу лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози при політравмі
Authors: Бойко В.В., Горбенко К.В., Білецький А.В. - Харківський національний медичний університет
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Соотношение про- и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре
Authors: Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Волков А.О. - КУ «Днепродзержинская городская больница № 9» ДОС
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
К вопросу диагностики изменений водного баланса и качественного состава инфузионных сред в акушерстве
Authors: Сединкин В.А., Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом
Authors: Постернак Г.І., Макарук В.А., Макарук В.О. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Шейман Б.С., Вакуленко Р.В. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Сравнительная оценка индивидуальной реакции пациентов на применение различных методов послеоперационной аналгезии
Authors: Потапов А.Л. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особых клинических ситуациях
Authors: Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Manuals
Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань
Authors: Площенко Ю.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Manuals
Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом «медицина невідкладних станів»
Authors: Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Барков Г.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Жизнь, смерть, бессмертие: эволюция взглядов, современные воззрения
Authors: Усенко Л.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Усенко А.А. - Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины; Кижаев С.А. - Центр информационной медицины «АИР-Мед»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления?
Authors: Площенко Ю.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education