Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
6 (53) 2013

Навстречу новым горизонтам (исторический очерк)
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Криштафор А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Ювілеї
Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних із прееклампсією/еклампсією
Автори: Підгірний Я.М. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку
Автори: Бондар М.В., Грушовський І.Т. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Механизмы формирования стресса у врачей-анестезиологов соответственно стажу работы по специальности
Автори: Мальцева Л.А., Саланжий А.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію
Автори: Вишинський К.Б. - головний обласний позаштатний анестезіолог Житомирської області, завідуючий відділенням інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського; Шевчук О.В. - лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації
Автори: Андрющенко В.П., Андрющенко Д.В., Когут Л.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни гемодинамічного статусу залежно від тактики інфузійної терапії при тяжких гострих панкреатитах
Автори: Дацюк О.І., Титаренко Н.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Место бемипарина в клинической практике
Автори: Киношенко Е.И., Никонов В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Медицина невідкладних станів, Акушерство та гінекологія, Хірургія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту
Автори: Білецький О.В., Ніконов В.В., Павленко А.Ю., Дементьєва М.О., Бойко В.В., Кузнецов О.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківський національний медичний університет; Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги;
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозирование осложнений в интра - и послеоперационном периоде у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии (взрослые и дети)
Автори: Колесников А.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; КМУ «Клиническая рудничная больница», г. Макеевка
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування
Автори: Курята О.В., Кушнір Ю.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики
Автори: Лісний І.І., Бєлка К.Ю., Клімчук Л.В., Воробйова Л.І., Кабанчук Ю.В., Катриченко М.О., Сидоренко К.Д., Балахонов О.І. - Національний інститут раку, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Акушерство та гінекологія, Неврологія, Хірургія, Психіатрія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностические возможности эндоскопической клинической pH-метрии
Автори: Налапко Ю.И., Болотина Л.А., Ли А.В., Дикая Э.А. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Гемодинамічні параметри адреноміметичної корекції в лікуванні постраждалих із політравмою
Автори: Налапко Ю.І., Пейчева О.І. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация неотложной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе
Автори: Голдовский Б.М., Поталов С.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени
Автори: Никоненко А.С., Гриценко С.Н., Собокарь В.А., Саленюк В.В., Вороной А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз
Автори: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапах
Автори: Кравец О.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив складу рідинної ресусцитації на перебіг абдомінального компартмент-синдрому при поширеному перитоніті
Автори: Хижняк А.А., Курсов С.В. - Харківський національний медичний університет; Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Соотношение про- и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре
Автори: Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Волков А.О. - КУ «Днепродзержинская городская больница № 9» ДОС
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу диагностики изменений водного баланса и качественного состава инфузионных сред в акушерстве
Автори: Сединкин В.А., Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом
Автори: Постернак Г.І., Макарук В.А., Макарук В.О. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Шейман Б.С., Вакуленко Р.В. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная оценка индивидуальной реакции пациентов на применение различных методов послеоперационной аналгезии
Автори: Потапов А.Л. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особых клинических ситуациях
Автори: Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Керівництво
Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань
Автори: Площенко Ю.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Керівництво
Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом «медицина невідкладних станів»
Автори: Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Барков Г.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Жизнь, смерть, бессмертие: эволюция взглядов, современные воззрения
Автори: Усенко Л.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Усенко А.А. - Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины; Кижаев С.А. - Центр информационной медицины «АИР-Мед»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления?
Автори: Площенко Ю.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта