Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
6 (61) 2014

Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину
Автори: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вентилятор-асоційований трахеобронхіт: огляд літератури
Автори: Волощук Р.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики (короткий огляд)
Автори: Шейман Б.С. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України; Постернак Г.І., Бондаренко І.В., Волков В.М., Постернак Д.Г. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
ESPEN. Что нового?
Автори: Наталия Куприненко
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Коррекция гиповолемии у хирургических больных с использованием комбинированного раствора Гекотон® в комплексе инфузионной терапии
Автори: Гриценко С.Н., Корогод С.Н. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; Пуха И.П. - Запорожская областная клиническая больница
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Использование пропофола у детей, или немного новой информации об известном препарате
Автори: Дмитриев Д.В. - Винницкий национальный медицинский университет, курс анестезиологии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей
Автори: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность препарата Ауротаз-Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами
Автори: Михневич К.Г., Хижняк А.А., Баусов Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Місце β-адреноблокаторів у комплексній терапії персистуючої форми фібриляції передсердь
Автори: Голдовський Б.М., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в оперативной онкопульмонологии
Автори: Черний В.И., Смирнова Н.Н., Егоров А.А., Егоров А.Н., Босько И.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний и кардиохирургии Учебно-научного института последипломного образования; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, отделение анестезиологии и интенсивной терапии (без коек)
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности течения сердечной недостаточности при митральных пороках сердца
Автори: Жадан А.В., Зедгинидзе Э. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід моніторингу внутрішньочерепного тиску з використанням екстракраніального тензодатчика
Автори: Ільчишин О.Я., Волощук Р.Р., Яськів Ю.О., Піган В.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения препарата Пропофол-ново в нашей клинике
Автори: Бабак С.И., Крутой С.В., Злочевский А.Н. - КУ КОС «Киевская областная клиническая больница»; Пантес А.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Характер морфологических изменений в стенках бронхов, влияющий на риск возникновения послеоперационной несостоятельности культи бронха
Автори: Бойко В.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Смоляник К.Н. - Харьковский национальный медицинский университет; Козин Ю.И. - Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Наумова О.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Новое в диагностике и лечении острых панкреатитов
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Черненко В.Г., Мосенцев Н.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна біохемілюмінесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно-мозкової травми
Автори: Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Сейфулліна І.Й. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Постернак Г.І. - Кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Кравець Д.С., Рисухіна Н.В. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Марцинко О.Є. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз
Автори: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області; Лукомська В.М. - КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР»; Носач С.Г., Кучер Т.В. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив імплантації електрокардіостимулятора на когнітивну дисфункцію пацієнтів із брадіаритміями
Автори: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности клинической картины острых отравлений некоторыми суррогатами алкоголя: кардиодепрессивный эффект
Автори: Никонов В.В., Курсов С.В., Иевлева В.И., Белашко С.А., Воронцов В.В., Кучерявченко В.В., Романенко В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини)
Автори: Ломей Я.І. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область; Цюк І.І. - КЗ Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи», Сколівське районне відділення; Ломей Ю.Я. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаря-анестезіолога
Автори: Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка нутритивного статусу й енергопотреби в дітей у критичних станах
Автори: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
The role of b-blockers in the treatment of patients with atrial fibrillation
Автори: Goldovsky B.M., Sid’ E.V. - State Institute «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Inotropes and vasopressors in practise of anesthesiologist
Автори: Harbar M. - Lviv national medical university named after DanyloHalytsky
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Multimodal approach to perioperative anesthesia in children
Автори: Mishchuk V.R., MD. PhD. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Assessment ofnutritional status andenergy needsof childrenin critical condition
Автори: V. R. Mishchuk. MD. PhD. - DanyloHalytskyLviv National Medical University
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Anesthetic Management of Cesarian Section
Автори: Pidhirnyy J. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Department of Anesthesiology and Intensive Care
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Dynamics of somatostatin in chemical neurolysis in patients with colorectal cancer
Автори: O.I. Schur - Medical Academy of Postgraduate Education. Kharkiv. Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження